Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-2-15/2008-230/2008 EMM spol. s r.o. Bratislava Dodávka IBM serverov a ďalších komponentov 32 189 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.07.2008 15.08.2008
ZML-2-15/2009-200/2009 MICROCOMP - computer systém, s.r.o. Nitra Kúpa a dodanie 1 ks monitora a 17 ks notebokov 19 644 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 17.07.2009 17.08.2009
ZML-2-16/2009-130/2009 KIA Bratislava, s.r.o. Bratislava Kúpa osobného automobilu KIA Ceed v počte 5 ks 82 968 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 14.11.2009 31.01.2010
ZML-2-17/2006-130/2006 CLEAN TONERY, s.r.o. Pezinok Nákup náplní do tlačiarní PC a ich dodávka na miesto určenia podľa rozdeľovníka 77 601 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 05.06.2006 08.06.2006
ZML-2-12/2008-130/2008 LASER servis, spol. s.r.o. Šenkvice Dodávka originálnych tonerových a atramentových náplní do kopírovacích strojov a ich doručenie na miesto určenia 6 825 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 07.07.2008 18.07.2008
ZML-2-12/2009-130/2009 Bomart, s.r.o. Banská Bystrica Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov značky OCE 11 549 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.06.2009 05.06.2009
ZML-2-13/2009-200/2009 MICROCOMP - computer systém, s.r.o. Nitra Kúpa a dodanie nobebokov a počítačových zostáv 611 075 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 11.06.2009 11.07.2009
ZML-2-14/2006-130/2006 KANEX Slovakia, s.r.o. Bratislava Dodávka xerografického papiera 78 263 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 06.06.2006 15.11.2006
ZML-2-12/2006-130/2006 PEUGEOT Slovakia, s.r.o. Bratislava Kúpa 8 ks motorových vozidiel 120 862 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.05.2006 27.05.2006
ZML-3-31/2007-KP/2007 STORIN, spol. s.r.o. Bratislava Poskytovanie informácií z monitoringu elektronických a printových médií týkajúcich sa ŠÚ SR 4 645 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2008 31.12.2008
ZML-3-2/2010-200/2010 PartnerSoft, spol. s.r.o., Bratislava Štandardná údržba IS 33 558 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.02.2010 01.02.2011
ZML-3-29/2009-820/2009 BVQI Slovakia, s.r.o. Bratislava Posúdenie systému manažérstva kvality organizácie a jeho recertifikáciu podľa platných predpisov BVQI 3 066 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.07.2009
ZML-3-29/2009-130/2009 Miloš Danada - DOMSUBYT, Bratislava Občasná obsluha rozvádzacej stanice tepla v budove ŠÚ SR na Miletičovej ul., základná údržba UK a TÚV a nepretržitá havarijná pohotovosť 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-3-27/2009-130/2009 Ing. Pavol Haláč, X-com, Bratislava Pohotovostný servis počas konania volieb do EP SR 2009 84 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 04.06.2009 07.06.2009
ZML-3-18/2006-130/2006 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisu sa vzťahuje na zistenie a odstránenie všetkých porúch, závad telekomunikačných zariadení 123 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.06.2006 18.06.2006
ZML-3-13/2006-840/2006 Protidrogový fond, Bratislava Poskytnutie žiadateľovi finančné prostriedky na projekt "Populačný prieskum prevalencie drog 2006" 14 240 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-2-22/2009-130/2009 KIA Bratislava, s.r.o. Bratislava Kúpa osobného vozidla KIA Ceed a KIA Ceed SW 33 187 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 14.11.2009 31.01.2010
ZML-1-10/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava programového vybavenia a spracovanie ročného výkazu v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách PEN P 5-01 za rok 2006 podľa technického projektu C/403/6 vydaného ŠÚ SR 9 954 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 31.05.2007
ZML-1-10/2008-500/2008 ASPHERE, a.s. Bratislava Realizácia spracovaných údajov a tlač zostáv ŠZF 2007 na celoštátnej úrovni podľa zadania ŠÚ SR 19 908 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.04.2008 31.10.2008
ZML-1-10/2009-410/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Vytvorenie a poskytnutie anonymizovaných údajov z údajov štatistického výkazníctva za rok 2009 pre potreby analýz, koncepcií a prognóz v rezorte pôdohospodárstva a spracovanie "Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR..." 2 324 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava