Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
27/2009/IVVL KE/2009 EUROnline s r.o., Spišské Vlachy, Jarná 4 Poskytovanie služieb práčovne hotelovej a reštauračnej bielizne. 6 316 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 28.05.2009
5611-864-175/2007/IVVL KE/2007 SLOVNAFT a.s., Bratislava, Vlčie Hrdlo 1 Vydanie palivových kariet Slovnaft. 5 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 29.03.2007
65/2007/SZ/IVVL KE/2007 KOSIT , a.s., Košice, Rastislavova 98 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa tieto služby:užívanie kontajnera. 368 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 01.09.2007
140/2007/IVVL KE/2007 PATRAS-Patráš Branislav, Selce, Partizánska 2 Prenájom výdajníka 2V208 v počte 1 ks. 205 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 01.04.2007
19/2009/IVVL KE/2009 ŚVPÚ košice, Košice, Hlinkova 1 Dodanie tovaru-likvidácia konfiškátu pre projekt. 166 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 31.12.2012
1/2010/2010 Jozef Migra, Kežmarok, Tehelňa 663/21 Upratovacie služby 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 02.06.2010
18261/2004/KLU BB/2004 LE CHEQUE DEJUENER, s.r.o., Bratislava, Vajnorská 32 Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov. 0 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 08.07.2004
600158/2006/KLU BB/2006 PRO AUTO,s.r.o., Banská Bystrica, Zvolenská cesta 46 Kúpa motorových vozidiel. 43 982 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1
2006/00016/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Hrabušice štátne 52 724 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 17.02.2006
2006/00019/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Zvyšok LHC Hrabušice 4 657 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 17.02.2006
2006/00257/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Krompachy 13 252 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 29.12.2006
2006/00259/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Vyšné Slovinky 11 610 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 29.12.2006
2006/00017/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Lesy Spišského biskupstva Biskupská poľana 9 715 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 17.02.2006
2006/00018/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Pozemkové spoločenstvo Hranovnica 2 374 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 17.02.2006
2006/00020/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Ľadová štátne 50 111 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 17.02.2006
2006/00021/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Ľadová neštátne 1 559 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 17.02.2006
2006/00022/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Smižany štátne 50 119 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 17.02.2006
2006/00023/KLUKE/2006 Ing. Marián Hušťák, Košice, Zupkova 17 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku ZVL PS Smižany 4 942 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 28.02.2006
2006/00024/KLUKE/2006 Ing. Marián Hušťák, Košice, Zupkova 17 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku PZL rod. Bittšanskej a Porázikovej 2 168 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 28.02.2006
2006/00025/KLUKE/2006 Ing. Marián Hušťák, Košice, Zupkova 17 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Urbariát Letanovce 3 583 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 28.02.2006