Zmluva č. 65/2007/SZ/IVVL KE/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:65/2007/SZ/IVVL KE/2007
Dodávateľ:KOSIT , a.s., Košice, Rastislavova 98
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa tieto služby:užívanie kontajnera.
Zmluvne dohodnutá čiastka:367,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:367,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A

Prílohy