Zmluva č. 18261/2004/KLU BB/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18261/2004/KLU BB/2004
Dodávateľ:LE CHEQUE DEJUENER, s.r.o., Bratislava, Vajnorská 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy