Zmluva č. 2006/00023/KLUKE/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2006/00023/KLUKE/2006
Dodávateľ:Ing. Marián Hušťák, Košice, Zupkova 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku ZVL PS Smižany
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 942,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 942,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78

Prílohy