Zmluva č. 600158/2006/KLU BB/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:600158/2006/KLU BB/2006
Dodávateľ:PRO AUTO,s.r.o., Banská Bystrica, Zvolenská cesta 46
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpa motorových vozidiel.
Zmluvne dohodnutá čiastka:43 981,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43 981,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy