Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
274/31/2009/AIN/2009 PD Gader Blatnica, Hotel Gader, Blatnica Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomnych objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 18.12.2009 31.12.2012
274/35/2009/AIN/2009 Radvaň s. r. o., Nová Bošáca, Nová Bošáca 12 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 15.12.2009 31.12.2012
45/57/2009/AIN NR/2009 KM office, spol. s r.o., Nitra, Hollého 1 Dodávanie kancelárskeho a iného spotrebného materiálu 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
58/72/2009/AIN NR/2009 BETTY pension, Veľký Meder, Čičovská cesta 36/49 Ubytovanie, stravovanie, prenájom didaktickej techniky a školiacich priestorov 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
90/2005/AIN/2005 Tibor Vraniak - KOVOSTAV, Nitra, Kolíňany č. 251 ,,Oprava časti plochej strechy v bloku B v Agroinštitúte Nitra" 30 851 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
213/G/490/12/09/2009/AIN/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Vykonávanie tlačiarenských služieb (vytlačenie dokumentov) na základe objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 15.10.2009 31.12.2012
274/28/2009/AIN/2009 MVDr. Eva Csernoková, Rožňava, Z. Fábryho č. 37 Ubytovacie služby, stravovacie služby,prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky, na základe písornných objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 15.12.2009 31.12.2012
291/2010/AIN/2010 Mýval, s.r.o., Brezno, Brezno, Rázusova 13 Odplatné služby prania a žehlenia bielizne, čistenia odevov a iných textílií a dovoz bielezne a textílií 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 07.06.2010
50/64/2009/AIN NR/2009 Práčovne a čistiarne, s.r.o., Nitra, Nitra, Priemyselná 9 Pranie bielizne, chcemické čistenie odevov, žehlenie, expedovanie, doprava materiálu. 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
57/71/2009/AIN NR/2009 Radvaň s. r. o., Nová Bošáca, Nová Bošáca 12 Poskytnutie ubytovacích, stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
7/7/2009/AIN NR/2009 BELIDEA SERVICES s.r.o., Horský hotel Mních, Bobrovec, Bobrovec 909 Poskytnutie ubytovacích služieb, stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky 65 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012
17/0111746/2006/AIN NR/2006 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4 Havaríjne poistenie motorových vozidiel 456 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
23/147/2006/AIN NR/2006 ASA plus, s.r.o,, Banská Bystrica, Tulská ul. č.20 Prenájom časti stĺpu verejného osvetlenia a informačno-propagačnej tabule 1 720 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
274/24/2009/AIN/2009 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice, Cesta pod Hradovou 13/A Ubytovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012
274/36/2009/AIN/2009 SATEL - SLOVAKIA s.r.o. , Poprad, Mnoheľova 825 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012
274/37/2009/AIN/2009 Stredná odborná škola, reštaurácia HVIEZDA, Lučenec, Partizánska 2 Stravovacie služby na základe písomných objednávok objednavateľa. 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012
274/38/2009/AIN/2009 UNITRANS SPOL. s.r.o., Nitra, Tr. A. Hlinku 57 Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.12.2009 31.12.2012
274/39/2009/AIN /2009 Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s., , Kaluža Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.11.2009 31.12.2012
59/73/2009/AIN NR/2009 AGROEFEKT spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, Kornenského 6 Ubytovanie, stravovanie, prenájom didaktickej techniky, školiacich priestorov 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
13/17/2009/AIN NR/2009 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice, Cesta pod Hradovou 13/A Poskytnutie ubytovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012