Zmluva č. 274/38/2009/AIN/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:274/38/2009/AIN/2009
Dodávateľ:UNITRANS SPOL. s.r.o., Nitra, Tr. A. Hlinku 57
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4

Prílohy