Zmluva č. 57/71/2009/AIN NR/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:57/71/2009/AIN NR/2009
Dodávateľ:Radvaň s. r. o., Nová Bošáca, Nová Bošáca 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie ubytovacích, stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4

Prílohy