Zmluva č. 17/0111746/2006/AIN NR/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/0111746/2006/AIN NR/2006
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Havaríjne poistenie motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:456,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:456,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4

Prílohy