Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
019/3.2MP/2010/2010 Obec Pčoliné, Obec Pčoliné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 159 466 0 MŽP SR, Bratislava 14.04.2010 31.07.2011
019/4.5MP/2009/2009 Mesto Detva, Detva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 532 038 0 MŽP SR, Bratislava 03.02.2010 31.12.2010
020/06/2006 GEOMETRIA Levice, spol. s.r.o., Levice Zmluva o dielo Melek 191 620 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.10.2010
020/2.1MP/2009/2010 Obec Dravce, Dravce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 444 378 0 MŽP SR, Bratislava 19.01.2010 31.03.2011
020/3.1MP/2010/2010 Obec Beluša Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 319 477 0 MŽP SR, Bratislava 01.06.2010 31.12.2015
020/4.5MP/2009/2009 Mesto Spišské Podhradie, Spišské Podhradie Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 494 160 0 MŽP SR, Bratislava 01.02.2010 30.11.2010
021/2.1MP/2009/2009 Obec Tvarožná, Tvarožná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 454 703 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 30.06.2011
021/3.1MP/2010/2010 Obec Bystré Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 639 098 0 MŽP SR, Bratislava 24.05.2010 31.12.2015
021/4.5MP/2009/2009 Obec Čechynce, Ćechynce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 433 103 0 MŽP SR, Bratislava 01.02.2010 31.12.2010
022/06/2006 ENVI - GEOS, s.r.o., , Nitra Zmluva o dielo Vieska nad Žitavou 128 220 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.10.2010
022/2.1MP/2009/2009 Obec Jakubany, Jakubany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 745 464 0 MŽP SR, Bratislava 26.12.2010 31.12.2010
022/3.1MP/2010/2010 Slovenská inšpekcia životného prostredia Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 939 864 0 MŽP SR, Bratislava 24.06.2010 31.12.2015
022/4.5MP/2009/2009 Obec Kyselica, Kyselica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 487 412 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 30.09.2010
023/2.1MP/2009/2009 Mesto Myjava, Myjava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 265 145 0 MŽP SR, Bratislava 10.02.2010 31.03.2012
023/3.1MP/2010/2010 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 693 005 0 MŽP SR, Bratislava 27.05.2010 31.12.2015
024/06/2006 TRIGONS, s.r.o., Komárno Zmluva o dielo Chotín 610 447 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.10.2011
024/2.1MP/2009/2009 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 280 153 0 MŽP SR, Bratislava 10.02.2010 30.09.2011
024/3.1MP/2010/2010 Obec Zákamenné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 411 621 0 MŽP SR, Bratislava 14.05.2010 31.12.2015
024/4.5MP/2009/2009 Obec Lúky, Lúky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 328 172 0 MŽP SR, Bratislava 26.01.2010 31.12.2010
025/2.1MP/2009/2009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 283 421 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 30.09.2011