Zmluva č. 020/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:020/06/2006
Dodávateľ:GEOMETRIA Levice, spol. s.r.o., Levice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Melek
Zmluvne dohodnutá čiastka:191 619,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:191 619,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy