Zmluva č. 024/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:024/06/2006
Dodávateľ:TRIGONS, s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Chotín
Zmluvne dohodnutá čiastka:610 446,86
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:610 446,86
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy