Zmluva č. 022/2.1MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:022/2.1MP/2009/2009
Dodávateľ:Obec Jakubany, Jakubany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:745 463,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:745 463,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy