Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
084/1.2MP/2010/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 3 283 472 0 MŽP SR, Bratislava 22.06.2010 31.12.2015
085/06/2006 GEO 3 s.r.o., Dubnica nad Váhom Zmluva o dielo PPÚ Veľká Hradná 289 591 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.04.2011
10/1996-2/1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Bzenica 532 437 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
10/1996-3/1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Dolná Trnávka 532 437 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
10/1996-4/1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Dolná Ždaňa 532 437 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
10/1996-5/1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Hliník nad Hronom 532 437 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
10/1996-6/1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Lehôtka pod Brehmi 532 437 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
10/1996-R.P./1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Revištské Podzámčie 532 437 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
10/1996-R/1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Repište 532 437 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
10/1996-S.T./1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPˇU Sklené Teplice 532 437 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 04.03.1996 31.12.2015
10/2009/S/320/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania poradenských služieb subjektami poľnohospodárstva a lesníctva 773 500 377 284 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 30.09.2010 -
1005/08/2008 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina Zmluva o dielo Ďurčina 114 779 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 31.05.2011
1006/08/2008 GEOPRIS spol. s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o dielo Hlboké nad Váhom 87 174 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 30.06.2011
1007/08/2008 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina Zmluva o dielo Dlhá nad Kysucou 227 958 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 31.05.2011
100/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo 2 021 025 34 534 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 31.12.2015
100/2010-510-Z/2010 Hydromeliorácie, Bratislava Zmluva o dielo uzavretá medzi MP SR a š.p. Hydromeliorácie 165 969 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 27.04.2010
102/2009/320-Z/2008 Euroconsulting s. r. o. Zmluva o dielo - Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie RO a organizačné zabezpečenie priebehu hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia 263 865 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.01.2009 31.12.2010 Záväzky zmluvných strán naplnené dňom úhrady poslednej faktúry diela – 18.06.2010
102/2009/320-Z/2009 Euroconsulting s. r. o. Zmluva o dielo - Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie RO a organizačné zabezpečenie priebehu hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia 263 865 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.01.2009 31.12.2010
1033/08/2008 Geomer PÚ s.r.o., Bratislava, Rúžová Dolina 29 Zmlva o dielo PPÚ Slopná 148 162 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.07.2008 31.05.2011
1034/08/2008 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina Zmluva o dielo PPÚ Pravenec 147 975 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.07.2008 30.08.2011