Zmluva č. 1034/08/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1034/08/2008
Dodávateľ:GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Pravenec
Zmluvne dohodnutá čiastka:147 975,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:147 975,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy