Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
31100660/2007 VAS-ADOVA, s.r.o., Žilina, Mojšova Lúčka Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení živočísnych vedľajších produktov 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
Z 2007/0008/SVUZV/2007 VAS-ADOVA, s.r.o., Žilina, Mojšova Lúčka Odvoz živočíšnych vedľajších produktov, neškodné odstránenie ŽVP 0 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918
010/2009/ACV/2009 VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o., Moravský Svätý Ján, Ružová 228 Zabezpečenie údržby a opravy vozidiel odberateľa v požadovanej kvalite a v dohodnutých lehotách 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326
394/87/2007/UKSUP/BA/2007 ÚVTIP BA, Bratislava tlač tlačív 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.02.2007
263/2009-240-Z/2008 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava Regionálny odbor Zvolen, Zvolen, Janka Kráľa 2223 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Lučenci o celkovej výmere 46,48 m2 2 656 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2013
272/2009-240-Z/2008 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava Regionálny odbor Zvolen, Zvolen, Janka Kráľa 2223 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Prievidzi o celkovej výmere 15,00 m2 2 523 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2013
251/2009-240-Z/2008 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava Regionálny odbor Košice, Košice, Letná 3 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Bardejove o celkovej výmere 26,32 m2 2 297 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2013
279/2009-240-Z/2008 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava Regionálny odbor Košice, Košice, Letná 3 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Spišskej Novej Vsi o celkovej výmere 25,50 m2 3 319 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2013
280/2009-240-Z/2008 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava Regionálny odbor Košice, Košice, Letná 3 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Trebišove o celkovej výmere 30,94 m2 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2013
213/2010-240-Z/2010 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Liptovskom Mikuláši. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.07.2010 30.06.2015
144/16/97/1997/ARVI NR/1997 Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra (ÚVTIP), Nitra, Samova 9 Vytvorenie, sprístupneni a udržiavanie www stránky 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
73/15/2007/ZE/UKSUP/BA/2007 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Źeliezovce Vrecia POPH 352 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.06.2007
1/2007/2007 Urbárska lesná spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo v Kolbasove, Kolbasov Zmluva o nájme poľnohosrpodárskych pozemkov 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2007 31.12.2011
3/2009/KLUKE/2009 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves, Odborárov 53 Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove súp. číslo 102 na par. číslo 890 na Hlavnej 1 v Gelnici 0 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2009 31.12.2013
95/2006/MPRV/2006 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, Bardejov, Dlhý rad 16-17 Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nehnuteľností a úprava práv a povinností vyplývajúcich z úžívania nehnuteľnosti 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.12.2006
289/2009-240-Z/2009 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Žiari nad Hronom o celkovej výmere 145,05 m2 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.09.2009 31.08.2014
4/29/340/2006/LMU/2006 UNIVOM s.r.o., Snina, Komenského 2667/17 Dodanie kupujúcemu výrobok : bukové hranolky. 272 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
212/2009/IVVL KE/2009 Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Košice, Komenského 73 Dodávka tovaru pre projekt.Zabezpečenie a zvyšovanie kvality hygieny a bezpečnosti potravín. 705 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 27.10.2009 26.10.2011
321/2009-240-Z/2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Šrobárova 2 Úhrada prevádzkových nákladov za spotrebu elektrickej energie v OST dodávateľa 185 886 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2013
274/38/2009/AIN/2009 UNITRANS SPOL. s.r.o., Nitra, Tr. A. Hlinku 57 Poskytovateľ služieb a objednávateľ služieb sa dohodli, že poskytovateľ služieb zabezpečí pre objednávateľa ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a prenájom didaktickej techniky na základe písomných objednávok objednavateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 01.12.2009 31.12.2012