Zmluva č. 144/16/97/1997/ARVI NR/1997

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:144/16/97/1997/ARVI NR/1997
Dodávateľ:Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra (ÚVTIP), Nitra, Samova 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vytvorenie, sprístupneni a udržiavanie www stránky
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická

Prílohy