Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3925/2006-230/2006 T-mobile, Bratislava Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená medzi MP SR a T-mobile 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.06.2006 26.06.2009
107/2009/2009 Ing. Miroslav Kolesár - ASKOM, Limbach, SNP 54 Vykonávanie prác súvisiacich s údržbou, modifikáciou a tvorbou softvérového vybavenia odboru krízového riadenia MP SR 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.03.2009 31.12.2009
01/2006/LMU/2006 Renomé, s r.o., Rožňava, Śafáriková 21 Predaj tovaru 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 22.05.2006 25.05.2006
01/2010-910-Z/2010 ERA, občianske združenie, Bratislava, Radarova 6 ,,Propagačný balíček pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013" 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.01.2010 17.03.2010
020/072/2007 S.A. STYLE, s.r.o., Svidník, Karpatská 57/31 Zhotovenie pánskych a dámskych pracovných odevov tmavozelenej farby 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 04.09.2007 05.10.2007 Evidenčné číslo zmluvy: 4/2007; Sumu nie je možné presne stanoviť
02/09/Z/2009 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra odber vzorky vôd 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 02.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
02/2006 /LMU/2006 Renomé, s r.o., Rožňava, Śafáriková 21 Predaj býčkov a jalovičiek. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 23.08.2006 25.08.2006
03/08/Z/2008 T a M trans expedition s.r.o., Šarovce Nafta motor, a doplnk.tovar do traktorov a ost.strojov 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 03.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
03/2009/2009 Juraj Horák ETA-elektro, Bratislava vysávače, elektrotech. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.01.2009 sumu nie je moźné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
04/09/Z/2009 HP Železiarstvo s.r.o., Želiezovce všeobecný materiál podľa aktuálnej potreby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia počas roku 2009
04/2009/2009 ELMA - Miklóši Pavol, Bratislava, Hrebendova 24 elektroinštalačný materiál 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
05/2009/2009 EURONICS TPD, Bratislava chladničky, mrazničky 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
06/08/Z/2008 HP Železiarstvo s.r.o., Želiezovce Všeobecný materiál podľa aktuálnej potreby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 25.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
06/09/Z/2009 MP Hutné materiály, Želiezovce plech. Ryhy, rúry 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
06/2009/2009 Ing Pavol Regína, Bratislava zhotovenie pečiatok 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
07/08/Z/2008 AGRO MARKET s.r.o., Želiezovce Materiál a ND na poľnohospodársku techniku 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 31.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
08K773028/2008 Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina, Murgašova č.3 Dodanie stravných lístkov pre zamestnancov 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 29.02.2008 31.12.2008
08/09/Z/2009 STAVMAT HP s.r.o. , Želiezovce vápenný hydrát 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.02.2009 sumu nie možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
09/2009/2009 ŠEVT, Bratislava dodávka kancelárs. tlačív 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
1-3-210/2009/2009 Stanislav Šálka - AUTODOPRAVA, Liesek, Čimhová 158 Predaj drevného odpadu zo spracovania korunových častí stromov 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 16.03.2009 15.04.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>