Zmluva č. 09/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09/2009/2009
Dodávateľ:ŠEVT, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka kancelárs. tlačív
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy