Zmluva č. 107/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:107/2009/2009
Dodávateľ:Ing. Miroslav Kolesár - ASKOM, Limbach, SNP 54
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávanie prác súvisiacich s údržbou, modifikáciou a tvorbou softvérového vybavenia odboru krízového riadenia MP SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy