Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
802321/2009/AIN/2009 ICZ Slovakia, a.s., Trenčín, Soblahovská 2050 ,,Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania a využivania poradenských služieb subjektmi polnohospodárstva a lesníctva" 605 710 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 16.09.2010
18/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Štrba 524 369 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.09.1998 31.12.2006
058/4.1MP/2009/2009 T+T, a.s., Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 512 828 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.05.2010
091/06/2006 Geospol s.r.o., Senica, Štefánikova 1435/74 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Leváre 507 305 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.05.2006 30.04.2011
43/2009-VUEPP/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B ,,Vypracovanie metodiky a metodicko-odborné vedenie výkonu následného hodnotenia SOP P-RV 2004-2006" 505 750 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 03.07.2009 30.06.2010
21/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva O dielo Spišská Belá 490 086 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
278/2008-420/2008 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou Projekt pozemkových úprav Čierna Lehota 475 613 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 31.08.2010 1075/2008
0786/08/2008 Montáže Čakovice Bratislava, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 73 ,,Rekonštrukcia elektroinštalácie administratívnej budovy MP SR blok A, blok B 7. NP, blok C 7.NP, blok C 1.PP a 2.PP, blok ABC - areálový nn rozvod Dobrovičova 12, Bratislava" 468 201 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.09.2008 30.07.2009
179/2009-320-Z/2009 N3 media, s.r.o., Bratislava, Seberíniho 9 ,,Nadobudnutie vysielacieho času pre umiestnenie spotov informujúcich o Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013" 442 787 136 628 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.07.2009 31.12.2010
24/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Ľubica 440 143 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
2/2008/S/060/2008 Globe production, s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 „Komunikačná kampaň pre projekty Programu rozvoja vidieka 2004-2006“ 432 138 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.06.2008 30.09.2008
88/2010-350-Z / 824/2010-350/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava, Starohájska 29 Zabezprečenie služieb poskytovateľom objednávateľovi. Vedenie centrálnej evidencie nasledovných druhov hospodárskych zvierat: hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy, kone, hydina. 431 520 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.02.2010 31.12.2010
43/KE/2009/2009 HS-INGREAL a.s., Košice Zmluva o dielo-uskotočnenie stavebných prác v katastralnom území Falkušovce 426 551 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.09.2009
44/KE/2009/2009 HS-INGREAL a.s., Košice Zmluva o dielo (uskotočnenie stavebných prác) v katastralnom území Nižná Kamenica 425 153 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.09.2009
48/KE/2009/2009 ALFA-STAV s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Oľšavka 424 443 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 31.05.2010
47/KE/2009/2009 ALFA-STAV s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo-uskutočnenie stavebných prác Slatvina 420 722 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.11.2009
370/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice, Košice, Hlinkova 1 Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2010 400 339 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
5/2008/S/060/2008 EUSECO, s.r.o., Košice, Gemerská 3 Poskytnutie služieb s názvom ,,Ex-post hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006" 391 769 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.06.2008 31.07.2009
EU/2006/01/2006 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Radlinského 27 Technická pomoc pri príprave a implementácii systému krížového plnenia 375 214 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.09.2006 30.11.2007
ZM98016/2010 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Kamienka 370 164 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006