Zmluva č. 48/KE/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:48/KE/2009/2009
Dodávateľ:ALFA-STAV s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Oľšavka
Zmluvne dohodnutá čiastka:424 443,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:424 443,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy