Zmluva č. 47/KE/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:47/KE/2009/2009
Dodávateľ:ALFA-STAV s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo-uskutočnenie stavebných prác Slatvina
Zmluvne dohodnutá čiastka:420 722,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:420 722,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy