Zmluva č. ZM98016/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZM98016/2010
Dodávateľ:Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Kamienka
Zmluvne dohodnutá čiastka:370 163,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:370 163,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy