Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 45 460 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 24.09.2007
bez cisla 54/2009 Ondrej Vízik GIACOMONT, Nové Zámky rekonštrukcia ústredného vykurovania N.Zámky 43 959 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 05.10.2009 09.11.2009
5/09/2008/UKSUP/BA/2008 OLIGO, Verejná obchodná spoločnosť, Bratislava, Paláriková 13 rekonštrukcia okien skúšobnej stanice UKSUP Želiezovce 43 554 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.11.2008 20.12.2008
23/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 43 507 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 02.09.2008
216/2008-420/2008 GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o., Prievidza Zmluva o dielo Kostolná Ves 43 155 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.07.2008 31.10.2009 1036/2008
5/2008-VÚEPP/2008 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Hodnotenie opatrenia PRV SR - Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach (LFA) za rok 2007 43 056 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.11.2008 19.12.2008
97/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Vplyv opatrenia PRV - Podpora znevýhodnených oblastí pre rozvoj vidieka za rok 2008 43 055 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.06.2009 31.12.2009
3/2007/KLU BB/2007 EuroForest s.r.o., Zvolen, Topoľová 26 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 42 950 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 15.12.2007
ZM98026/1998 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Forbasy 41 622 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006
18/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 41 242 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 28.08.2008
I/46-02/2001/LMU/2001 Cestné stavby a.s. Košice, Košice, Južná trieda 6 ŽÚ lesnej cesty Beskyd-Ulíč 41 187 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
06/MSA/2009/2009 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Výmena strešnej krytiny dolnej južnej časti severného krídla strechy Kaštieľa vo sv. Antone a realizácia ochranného náteru na vymenenej časti 39 825 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 06.11.2009
22/1996/1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o vypracovaní registra obnovenej evidencii pozemkov v katastrálnom území Hlinník nad Hronom 39 547 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 08.03.1996 31.12.2009
79/2010-320-Z/2010 ANIMA Production, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1131/51 Propagácia lesníckych opatrení PRV SR 2007 - 2013 v relácii Halali v roku 2010 39 501 19 750 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010
18/TN/2009/2009 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Projekt pozemkových úprav Dolné Sŕnie 39 363 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 30.09.2009
118/312/2006/UKSUP/BA/2005 INGOTTO spol s.r.o., Bratislava, Podunajská 25 maloparcelkova sejačka 39 215 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
810/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Tvorba elektronických rezortných štatistických výkazov, umiestnenie vzorkových elektornických výkazov na internete a doplnenie programového riešenia pre nahrávanie výkazov 39 106 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 31.01.2007
4033/2007-920/2007 GaRT, s.r.o., Bratislava, Papraďová 3 Organizačné zabezpečenie dvojdňovej konferencie pre chovateľov hovädzieho dobytka – potenciálnych prijímateľov Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 vrátane tlače publikácie a tvorby CD v rámci propagácie a prípravy nového programovacieho obdobia 39 106 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2007 14.11.2007
106/2007/2007 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Dodávka výpočtovej techniky 39 078 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 20.12.2007 31.12.2007
Z 2008-0014/2008 OK SERVIS BioPro, s.r.o., Praha 9, Odlehlá 817/37 Dodávka a montáž monitorovacieho systému 38 814 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 31.10.2009