Zmluva č. 23/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2006/2006
Dodávateľ:Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu
Zmluvne dohodnutá čiastka:43 507,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43 507,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy