Zmluva č. 97/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:97/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vplyv opatrenia PRV - Podpora znevýhodnených oblastí pre rozvoj vidieka za rok 2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:43 055,39
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43 055,39
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy