Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
5/2009/MVRR/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Výpočtová technika pre zamestnancov SO/RO 71 364 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 17.02.2009 26.02.2009
22/2008/MVRR/2008 Designer-um s.r.o., Šaľa, Nádražná 9 Dodávka kancelárskeho nábytku pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja 71 362 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 07.04.2008 25.04.2008
18/2009-VUEPP/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B Vypracovanie odborne podloženého návrhu hodnotiacich kritérií na novú výzvu v opatrení 3.1 Diiverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam pre riadiaci orgán 71 162 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 05.05.2009 13.07.2009
170/2009-320-Z/2009 A Telier s. r. o. , Bratislava, Brečtanová 1 ,,Reklamné predmety s logom PRV SR 2007 - 2013" 71 060 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.07.2009 31.08.2009
17/2009 VUEPP/2009 Čmilko s.r.o., Prašice, Slnečná 400/77 ,,Prieskum a analýza záujmu poľnohospodárskych subjektov o realizáciu priameho predaja poľnohospodárskych produktov na farme" 70 805 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 28.04.2009 29.06.2009
bez cisla 47/2009 Ing. Tibor Hubert - REANS, Bratislava Stavebné práce - UKSUP Bratislava 70 715 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 25.05.2009 31.08.2009
135/28/2006/UKSUP/BA/2006 MIVA plus spol s.r.o., Košice, Letná 45 rekonštrukcia budovy skúšobnej stanice UKSUP Spišská belá 70 317 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.06.2006 15.10.2006
1/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 69 780 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 24.09.2007
69/2009-200-Z/2009 VA CheMont s.r.o., Bratislava, Ružinovská 3 ,,Inžinierska činnosť budova MP SR Korzo Béla Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda" 68 972 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.08.2009 20.10.2009
109/112/2006/UKSUP/BA/2006 Danubiaservice, a.s., Bratislava, Rožňavská 30 nákup aut 68 921 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.09.2006
4/2010 VUEPP/2010 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10 ,,Možnosti uplatnenie biofyzikálnych kritéríí v podmienkach SR" 68 791 30 890 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 30.10.2010
201/2007/IVVL KE/2007 Dušan Beľuš- BELSTAV, Košický Klečenov, Košický Klečenov 65 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa rekonštrukciu sociálnych zariadení v IVVL. 68 062 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 31.12.2007
14/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Svabovce 67 413 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
315/2010(2009)-240-Z/2009 VA CheMont s.r.o., Bratislava, Ružinovská 3 ,,Inžinierska činnosť budova MP SR námestie sv. Anny č.7, 911 01 Trenčín, Mariánska č.6, 971 01 Prievidza" 67 259 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.08.2009 24.11.2009
9/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 67 230 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 24.09.2007
3/2006/KLU BA/2006 Juraj Galbavý, Bratislava, Śustekova 29 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 67 203 0 Krajský lesný úrad v Bratislave, Bratislava, Pekná cesta 19 15.12.2006
28/2006/2007/2007 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 67 118 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 28.08.2008
29/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Malý Slavkov 67 074 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
81/2009-200-Z/2009 3S-PROJEKT, s.r.o., Boldog, Boldog 145 ,,Inžinierska činnosť budova MP SR Dopravná 14, 934 01 Levice" 66 759 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.08.2009 24.11.2009
2/2006/KLU BA/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 66 440 0 Krajský lesný úrad v Bratislave, Bratislava, Pekná cesta 19