Zmluva č. 81/2009-200-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:81/2009-200-Z/2009
Dodávateľ:3S-PROJEKT, s.r.o., Boldog, Boldog 145
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Inžinierska činnosť budova MP SR Dopravná 14, 934 01 Levice"
Zmluvne dohodnutá čiastka:66 759,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:66 759,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy