Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
284/730/2009/2009 Capgemini Slovensko s.r.o., Bratislava, Karadžičova 8 Štúdia uskutočniteľsnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika , opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj - Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni 65 331 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 16.11.2009 05.02.2010
31/BB/2009/2009 Milan Násali ELMOUR , Kamenné Kosihy Zmluva o dielo Balog nad Ipľom 354 553 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 30.11.2009
31/MZ/BB/2009/2009 Ing. Igor Kokavec - K. ING.,, Veľký Krtíš Mandátna Zmluva Balog nad Ipľom 2 866 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 30.11.2009 BA 106
335/760/2006/2006 IBS SLOVAKIA s.r.o., Bojnice, Hurbanovo nám. 19/45 Zabezpečenie pripravenosti administrtívnych a organizačných štruktúr pre Operačný program Bratislavský kraj 31 601 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 07.08.2006 30.04.2007
394/720/2009/2009 ML-audit s.r.o., Svidník, Nebiljaka 658/7 Urćenie bežnej očakávanej miery ziskovosti príslušnej kategórie investícií podporovaných v ROP. 34 332 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 15.12.2009 30.04.2010
6290027/99/1999 METRIK - geodetické práce, Poprad Zmluva o dielo Vlkovce 11 060 0 Okresný úrad v Kežmarku, Kežmarok 01.03.1999
77/720/2010/2010 Alpex export - import, spol, s.r.o., Bratislava, Hrdličkova 15 ,,Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie Regionálneho operačného programu a Operačého programu Bratislavský kraj v roku 2010" 33 915 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 30.03.2010 30.06.2010
85/730/2010/2010 Capgemini Slovensko s.r.o., Bratislava, Karadžičova 8 ,,Aplikácia podmienok štúdií uskutočniteľnosti pre účely vypracovania výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok" 34 510 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 20.04.2010 30.06.2010
87/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok MP SR, špecializovanej štátnej správy (pozemkové a lesné úrady), stránok Značky kvality, Politiky kvality a ,,Bačova cesta" 20 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.07.2009 31.12.2009 1432/2009-230; 55/2009
951/08/2008 Ing. Jozef Nazad, Udavské Zmluva o dielo Lackovce 34 028 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 30.10.2009
16/2008/MVRR/2008 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Dodávka výpočtovej techniky pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja 78 779 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 14.04.2008 22.04.2008
5/2009/MVRR/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Výpočtová technika pre zamestnancov SO/RO 71 364 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 17.02.2009 26.02.2009
22/2008/MVRR/2008 Designer-um s.r.o., Šaľa, Nádražná 9 Dodávka kancelárskeho nábytku pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja 71 362 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 07.04.2008 25.04.2008
20/2008/MVRR/2008 KIA Bratislava s. r. o., Bratislava, Tuhovská 7 Dodávka osobných motorových vozidiel KIA Sportage 2,0 CDDi VGT LX 78 177 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 12.03.2008 20.03.2008
21/2008/MVRR/2008 KIA Bratislava s. r. o., Bratislava, Tuhovská 7 Nákup motorových vozidiel nižšej strednej triedy KIA Ceed 1,6 CVVT EX 77 371 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 18.04.2008 21.04.2008
15/2008/MVRR/2008 Management systems & Consulting s.r.o., Nitra, Kmeťova 14 Vypracovanie hodnotiacich tabuliek pre modul hodnotenia projektov v rámci opatrení 4.1 a 4.2 a5.1 Regionálneho operačného programu 37 699 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 04.11.2008 30.11.2008
7/2009/MVRR/2009 SOITRON s.r.o., Bratislava, Plynárenská 5 Dodávka sieťového smerovača CISCO 8 580 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 15.10.2009 27.10.2009
6/2009/MVRR/2009 UEZ s.r.o., Humenné, Tolstého 6 Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku a stoličiek. 27 846 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 10.03.2009 30.03.2009
33/2008/MVRR/2008 KLIMONT, s.r.o., Koválov, Koválov 187 Rekonštrukcia kotolne a MaR na ubytovni MP SR, nachádzajúcej sa v Bratislave, ul. Nábrežie Armádneho Generála L. Svobodu 54 100 646 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.06.2008 31.10.2008
32/2008/MVRR/2008 KLIMONT, s.r.o., Koválov, Koválov 187 Hydroregulácia, rekonštrukcia stupačiek a výmena rozvodov ústredného kúrenia v administratívnej budove MP SR 139 217 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.08.2008 31.12.2008