Zmluva č. 85/730/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:85/730/2010/2010
Dodávateľ:Capgemini Slovensko s.r.o., Bratislava, Karadžičova 8
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Aplikácia podmienok štúdií uskutočniteľnosti pre účely vypracovania výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok"
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 510,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 510,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B

Prílohy