Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
84/2010-630-Z/2010 Deloitte Audit, s.r.o. Zmluva o odborných službách uzavretá medzi MP SR a Deloitte Audit, s.r.o. 296 310 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.04.2010 15.04.2010
C0701103 MPSR/2007 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Apollo BC, Prievozská 2/B Technická pomoc MP SR pri zabezpečení výkonu certifikačných auditov PPA za finančné roky 2007,2008,2009 za účelom overenia pravdivosti, úplnosti a presnosti výdavkov z fondov EPZF a EPFRV 2 291 044 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.10.2007 31.01.2010
Designer-um-2/2007 Designer-um s.r.o., Šaľa Zmluva o dielo vyhotovenie a dodanie kancelárskeho nábytku 33 011 0 MVRR, Bratislava 12.11.2007 04.12.2007
22/2008/MVRR/2008 Designer-um s.r.o., Šaľa, Nádražná 9 Dodávka kancelárskeho nábytku pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja 71 362 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 07.04.2008 25.04.2008
11/2009/TSUP/2009 DEVI Trade & REAL, s.r.o., Bratislava, Papraďová 3 Realizácia projektov: PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013, OPATRENIE 1.6 odborné VZDELÁVANIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY, ,,Energia verzus poľnohospodárska biomasa - možnosti a príklady" 2 400 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 27.10.2009 05.04.2010
7/2009/TSUP/2009 DEVI Trade & REAL, s.r.o., Bratislava, Papraďová 3 Realizácia projektov: PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013, OPATRENIE 1.6 odborné VZDELÁVANIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY, ,,Technologické linky spracovania a energetického využitia poľnohospodárskej biomasy spaľovaním a anaeróbnou fermentáciou" 4 060 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 29.10.2009 28.05.2010
18/13/340/2007/LMU/2007 Doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. - IMPEXPO, Zvolen , Pražská 16 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2007
33/2008 VR/2008 DOOSS - SK spol s.r.o., Hlohovec Oprava remenice. 81 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.08.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
08K773028/2008 Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina, Murgašova č.3 Dodanie stravných lístkov pre zamestnancov 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 29.02.2008 31.12.2008
127/1/2006/UKSUP/BA/2006 Dpt. Jozef Vlčej, Košice, Sokolovská 6/10 zastupovanie výkonu stavebného dozoru pri rek. admin. bud. UKSUP Košice 929 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.10.2006
96/7/340/2009/LMU/2009 Dr. Tilňák Michal , Lackovce , Lackovce 120 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2009
198/2010-320-Z/2010 Dr. Zora Ličková, Bratislava, Štefunkova 13 Tlmočnícke služby zo slovenského jazyka do anglického jazyka a z anglického jazyka do slovenského jazyka počas technického rokovania so zástupcami EK k aktuálnym otázkam Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 dňa 16.06.2010.  270 270 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2010 16.06.2010
119/31/340/2009/LMU/2009 DREKOS Ing. Jozef Andraško, Lukačovce , Lukačovce 14 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2009
121/33/340/2009/LMU/2009 DREKOS Ing. Jozef Andraško, Lukačovce , Lukačovce 14 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
14/9/340/2007/LMU/2007 DREKOS Ing. Jozef Andraško, Lukačovce , Lukačovce 14 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2007
29/24/340/2007/LMU/2007 DREKOS Ing. Jozef Andraško, Lukačovce , Lukačovce 14 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2007
51/8/340/2008/LMU/2008 DREKOS Ing. Jozef Andraško, Lukačovce , Lukačovce 14 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.03.2008
62/19/340/2008/LMU/2008 DREKOS Ing. Jozef Andraško, Lukačovce , Lukačovce 14 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2008
76/33/340/2008/LMU/2008 DREKOS Ing. Jozef Andraško, Lukačovce , Lukačovce 14 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2008
95/6/340/2009/MU/2009 DREKOS Ing. Jozef Andraško, Lukačovce , Lukačovce 14 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2009