Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000606 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo o vytvorení internetovej aplikácie pre program UNITAS 18 487 0 MF SR 27.05.2009 10.07.2009 záruka 24 mesiacov
0994/2009 Millennium 000, spl. s.r.o., Bratislava, Sládkovičova 7 Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej aplikácie 30 940 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.08.2009
4600000663 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo o vytvorení aplikácie Helpdesk s databázou znalostí 79 492 0 MF SR 30.11.2009 28.02.2011 záruka 24 mesiacov
4600000709 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care - Intranet MF SR 47 600 1 309 MF SR 15.04.2010 15.10.2013 záruka 24 mesiacov
4600000625 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care - Internet MF SR 102 340 20 789 MF SR 15.07.2009 15.07.2011
4600000699 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo o rozšírení webového sídla MF SR o internetový portál pre finančné vzdelávanie 99 996 0 MF SR 17.02.2010 31.05.2012 záruka 24 mesiacov
4600000578 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo na vytvorenie riešenia na manažovanie procesov evidencie softvéru 59 251 0 MF SR 06.03.2009 30.04.2011 záruka 24 mesiacov
4600000457 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care 16 424 0 MF SR 01.03.2008 01.03.2008
4600000492 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care (internetová stránka MF SR) 24 419 0 MF SR 01.07.2008 01.07.2009
4600000259 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo (aplikácia pre menežment procesov vzdelávania) 38 648 0 MF SR 20.11.2006 01.02.2009 záruka 24 mesiacov