Zmluva č. 4600000699

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000699
Dodávateľ:Millennium 000, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo o rozšírení webového sídla MF SR o internetový portál pre finančné vzdelávanie
Zmluvne dohodnutá čiastka:99 995,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:99 995,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka 24 mesiacov

Prílohy