Zmluva č. 4600000663

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000663
Dodávateľ:Millennium 000, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo o vytvorení aplikácie Helpdesk s databázou znalostí
Zmluvne dohodnutá čiastka:79 492,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:79 492,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka 24 mesiacov

Prílohy