Zmluva č. 4600000606

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000606
Dodávateľ: Millennium 000, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo o vytvorení internetovej aplikácie pre program UNITAS
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 486,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 486,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka 24 mesiacov

Prílohy