Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
18/ZA/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmnluva o dielo Kriva 9 003 788 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
A-2001-51 Dispomed s.r.o. Jednorazová kúpna zmluva 8 994 000 0 UNB-FNBA
SE-195-32/OVO-2008/2008 GEMOR Fashion s.r.o., Prešov Vrchné odevy – bundy a nepremokavé súpravy 8 950 399 0 SE 30.11.2011
SOD001030 (900W677)/SD Inžinierske združenie Zlatovce Poskytie služby činnosti stavebného dozoru na stavbe„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm.100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - I.etapa a II.etapa - úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce 8 880 970 0 Odbor investorský
AOS-II-3-2007-KV Ivan Zelina DAN - ZEL, Senická 628/4, 031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo 8 795 023 291 941 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 03.10.2007 20.12.2007
USZV-81-38/2008 LYNX spol. s r.o., Košice ZoD č.zhotoviteľa 036/2008/V -vykonanie diela a služby spojené s prípravou a zabezpečením vykonania cvičení podpor.počítačovou technikou 8 742 000 0 ZV MO SR 19.09.2008
A/46/2002 INTES Poprad, s.r.o. Kúpno – predajná zmluva č. 25/2002 8 586 490 0 UNB-FNBA
UIA-869-2008 Scientia, s. r. o., Bratislava Servisná podpora pevádzky IS akreditovanej certifikačnej autority (ACA) 8 562 526 0 Spoj.veliteľstvo TN 03.06.2008 31.12.2008
44560/2009/2010 SOFTEC, s.r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka - (Operačný program informatizácia spoločnosti *) 8 549 103 0 MPSVR SR 03.03.2010 03.03.2012 * Finančné prostriedky sú viazané v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti na MF SR.
20/11/2009 COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. Na dodanie výpočtovej a didaktickej techniky a poskytnutí súvisiacich služieb 8 476 098 0 Metodicko-pedagogické centrum 20.11.2009 20.11.2011
IA-28/2117 Gal a Martin Hanuš-ALP, s. r. o., Svätý Peter Nosný modulárny systém 8 444 816 0 rad pre investície a akvizície 24.06.2008 30.10.2008
UIA-28-2296 Mgr. Helena Juríkovičová - PERSONA, Bratislava Slávnostné uniformy vrátane doplnkov pre čestnú stráž prezidenta SR 8 416 535 0 rad pre investície a akvizície MO 14.11.2008 15.12.2008
2008-110 PRAGOLAB s r.o.,Drieňová 34,821 02 Bratislava kúpna zmluva - laboratórne zariadenie hplc/gc-icp-ms 8 414 483 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16.12.2008
17/ZA/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmluva o dielo Kriva-most 8 346 815 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
AOS-IX-16-2009 AOS-IX-16-2009 Rámcová dohoda 8 330 000 2 000 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 03.11.2009 03.11.2013 Európske štrukturálne fondy+rozpočtové prostriedky
SE-202-6/0VO-2008/2008 Hewlett-Packard Slovakia,s.r.o. Systém ePasy 2. biometrický prvok 8 293 410 0 SITB 29.07.2009
1001/2003 INSERVIS, spol. s r.o., Bratislava, Trenčianska ROEP Šaľa 8 285 376 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 31.08.2011
078/1.2MP/2010/2010 Obec Drietoma Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 8 269 390 0 MŽP SR, Bratislava 21.06.2010 31.12.2015
033/4.2MP/2009/2009 Alternative Energy s.r.o., Bošany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 8 250 012 0 MŽP SR, Bratislava 31.03.2010 30.09.2010
118/6231/2007 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/59 Motyčky - núdzový záliv 8 196 158 0 SSC 02.08.2007
UIA-26-2262 FINTEX,s.r.o., Spišská Nová Ves Výstrojný materiál 8 190 521 0 rad pre investície a akvizície MO 21.09.2006 30.11.2006
2010/5000/1714 VÁHOSTAV-SK a.s. Zmluva o dielo 8 170 294 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 03.06.2010 03.12.2011 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
ZML-3-15/2010-200 IBM Slovensko, spol. s r.o. Zabezpečenie automatizovaného spracovania výsledkov SODB 2011 8 089 620 0 Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 20.04.2010 30.11.2012
ZML-3-15/2010-200 IBM Slovensko, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie automatizovaného spracovania výsledkov SODB 2011 8 089 620 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 20.04.2010 30.11.2012
1078/2008 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo 1. etapa budovania Dátového centra rezortu školstva 8 061 154 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.09.2008
2008/2100/1376 Hutní montáže a.s. Čiastková zmluva č. 1 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 8 016 249 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 05.05.2009 30.10.2009 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
819/2009 Hastra s.r.o. „I/18 Liptovské Sliače – most 332“ 8 014 683 0 SSC 22.01.2010
095/2004 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Rámcova zmluva- dodanie kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie- dodanie aj iným druhov nábytku a atypických prvkov podľa požiadaviek obstaraváteľa 8 000 000 0 Ministerstvo školstva SR 01.03.2004 31.12.2007
A/21/2002 GUTTA Slovakia spol. s r.o. Kúpna zmluva 7 997 000 0 UNB-FNBA
Motor-Car s.r.o. Kúpno-predajná zmnluva - motorové vozidlo Minibus 7 994 596 0 Štátna opera 28.11.2008