Zmluva č. 078/1.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:078/1.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Obec Drietoma
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 269 389,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 269 389,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy