Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
07320008 PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská ul. 4/C, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva - 4 ks motorové vozidlá zn. PEUGEOT 1 971 600 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 08.12.2008 31.12.2008 Suma je uvedená v slovenských korunách.
PSBPP-132-2007 EMSTAV s.r.o. Poprad Oprava strešnej krytiny b.č.9 GD VVP 1 966 293 0 PSB Poprad 13.08.2007 15.11.2007
431/6350/2008/PPZ-5/08 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Vypracovanie a dodanie technickej štúdie a zámeru pre stavbu I/79 Hriadky - Trebišov preložka 1 964 297 0 SSC 12.06.2008
UIA-8043-2006 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie jednotl.typov leteckej techniky 1 961 500 0 VeVzS ZV 25.08.2006 31.12.2006
28.08.2007/2007 ARPROG, a.s. prestavba ten. a vol. Ihriska 1 959 688 0 SRLZ 30.11.2007
12024/2007 DITEC , a. s. Zmluva o dielo na poskytnutie služieb pre systém Poštového platobného styku 1 955 719 0 Slovenská pošta, a. s. 03.12.2007 do splnenia predmetu zmluvy
26/2008 DITEC , a. s. Zmluva o dielo na poskytnutie služieb pre systém Poštového platobného styku 1 949 587 0 Slovenská pošta, a. s. 24.09.2008 do splnenia predmetu zmluvy
Z-165/2007 JUDr. Petr Zdráhal, advokátska kancelária I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia (majetkovo-právna príprava) 1 945 680 0 SSC 26.10.2007
157/2001 HERTIC bautic družstvo, Bratislava, Hradská cesta 1/A Oprava a stavebné úpravy sociálnych zariadení v budove Ministerstva školstva SR, Stromová č.1, v Bratislave 1 943 232 0 Ministerstvo školstva SR 17.07.2001 01.10.2001
0526/2005 KONTAKT PLUS, s.r.o, Bratislava, Gelnická 16 nákup učebníc pre stredné odborné školy 1 938 000 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
2008-072 Ing. arch. Zuzana Žalmanová,Jamnického č.3,841 05 Bratislava zmluva o dielo č.05/2008 - projektová dokumentácia územné konanie 1 936 800 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 25.02.2008 25.12.2009
009/4.5MP/2010/2010 Obec Dolný Bar Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 922 884 0 MŽP SR, Bratislava 14.07.2010 31.08.2011
ZoD 173/6131/2007 CEMOS , s.r.o. Ba Cesta I/76 Štúrovo - Nánska ulica - ZoD -DSP a DP 1 921 523 0 SSC 10.05.2007
6400/6431/56/2006 Enviconsult s r.o. Žilina I/64 Hranica krajov Prievidza - správa na živ. prostr. 1 921 041 0 SSC 06.09.2006
051/2001 RENESANS, s.r.o., Bratislava, Andreja Mráza č. 8 nákup učebnice pre osemročné gymnáziá a základné školy 1 920 000 0 Ministerstvo školstva SR 16.03.2001 31.08.2001
ZoD 6131/688/2006 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 Nové Zámky, KNL-ZoD- stavebné práce 1 918 021 0 SSC 17.10.2006
01- ROP/2009 INPEK, s.r.o., Nitra, Štefánikova 81 Rekonštrukcia objektu - Gymnázium , Párovská 1, Nitra 1 916 376 1 916 376 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 25.01.2010 30.11.2010
728/2010 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/67 Dubina - Hranovnica zosuv, havária 1 903 846 0 SSC 23.06.2010
UVN-58-8/2007 ZPT Vigantice,spol. s.r.o. Rožňov ZoD 1 897 503 0 VN 23.03.2007 31.08.2007
AOS-1-101-50-15-2006-dodatok OROL spol.s.r.o. kpt.Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš Dodatok č.1 - zmluva o dielo 1 897 022 62 970 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 29.11.2006 15.12.2006
UIA-27/101 BAE SYSTEMS, Greenlawn, New York Doplnenie spôsobilosti, dodávka, inštalácia systému IFF 1 896 162 0 rad pre investície a akvizície MO 20.04.2007 05.12.2009
AOS-1-101-50-16-2006-OSM NS TRADING, s.r.o. Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo 1 892 490 62 819 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 05.12.2006 20.12.2006
AOS-1-101-50-16-2006-dodatok NS TRADING, s.r.o. Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš Dodatok č.1 - zmluva o dielo 1 892 489 62 819 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 13.12.2006 20.12.2006
240/2010-320-Z/2010 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 23 Plnenie úloh certifikačného orgánu pri výkone certifikačných auditov Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z Európskeho poľnohospodárskeho záručneho fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 1 892 100 357 000 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.2010 23.09.2014
130/036/2006 EVPÚ a. s. Zmluva o dielo č. EOU 012-806/06 1 892 053 101 116 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenský metrologický ústav 10.04.2006 22.12.2009 ÚNMS SR sa na zmluvnej čiastke podieľal sumou 101 116,00 eur
37/2008 CYB, spol. s r.o., Spišská Nová Ves, Javorova ROEP Tekovské Nemce 1 890 434 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 30.04.2011
KRP-21-46/O-2009/2009 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Zabezpečenie stravovania zamestnancov sprostredkovateľskou formou 1 890 000 230 000 KRPZ-PO 31.12.2012
KRP-21-47/O-2009/2009 Vaša Stravovacia, s.r.o. Zabezpečenie stravovania zamestnancov sprostredkovateľskou formou 1 890 000 230 000 KRPZ-PO 31.12.2012
KRP-21-48/O-2009/2009 DOXX – stravné lístky, s.r.o. Zabezpečenie stravovania zamestnancov sprostredkovateľskou formou 1 890 000 230 000 KRPZ-PO 31.12.2012
č.NESSSK-SC090037 NESS Slovensko, a.s. Bratislava o poskytovaní technickej podpory 1 888 530 0 DR SR Banská Bystrica 01.06.2009 31.05.2011