Zmluva č. 01- ROP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01- ROP/2009
Dodávateľ:INPEK, s.r.o., Nitra, Štefánikova 81
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia objektu - Gymnázium , Párovská 1, Nitra
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 916 375,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 916 375,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 916 375,84
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy