Zmluva č. č.NESSSK-SC090037

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:č.NESSSK-SC090037
Dodávateľ:NESS Slovensko, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:o poskytovaní technickej podpory
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 888 530,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 888 530,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica

Prílohy