Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
121/190/2007 INGSTEEL, spol. s r.o., Bratislava výmena okien a presklených stien v administratívnej budove MDPT SR 2 032 757 0 MDPT SR 30.08.2007 31.12.2009
18/6470/2007 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/59, Dolný Kubín - oprava DZM GHH-TRANSFLEX na MO 59-074 2 028 695 0 SSC 29.05.2007
04670202 DIMALINE, s.r.o., Babuškova 6, 821 03 Bratislava Kúpna zmluva č. 08/2002 - etalónový mikromanometer pracujúci na princípe komorového kvapalinového tlakomeru s automaticky riadeným meraním 2 021 400 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 18.09.2002 31.01.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
100/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo 2 021 025 34 534 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 31.12.2015
392/2010/2007)-300-Z/2007 SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A Predprojektová analýza a zhotovenie IES PPA 2 017 228 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 07.09.2007 31.05.2010
Z-638/2008 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava 2 004 707 0 SSC 18.06.2008
Z-638/2008 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť č. 2 2 004 656 0 SSC 18.06.2008
4600000745 Kasico a.s. Zmluva na tlač kolkových známok 2 000 000 2 380 000 MF SR 16.09.2010 31.12.2013 záruka 10 rokov za kvalitu vytlačených KZ
933/2004 ATARAX s.r.o., Košice, Žižkova 6 Licenčná zmluva 2 000 000 0 Ministerstvo školstva SR 16.12.2004 19.12.2004
03570203 AMEDIS, spol. s r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany Kúpna zmluva č. 2003-10112 - Modulárny iónový chromatograf ICS 2500 DIONEX 1 999 832 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 27.05.2003 15.10.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
AOS-I-2-2008-KV KVANT spol.s.r.o. FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava Kúpna zmluva 1 998 962 66 353 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 03.07.2008 28.08.2008
11790004 BIKY - Marketing, spol. s r.o., Štúrova ul. č. 1, 010 01 Žilina Zmluva o dielo - výmena časti okien na objekte "H" 1 997 780 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 02.12.2004 30.12.2004 Suma je uvedená v slovenských korunách.
266/6350/2007/PPZ-T-3/07 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava UAC1 - Nižný Hrušov - NP rieky Ondava 1 997 320 0 SSC 30.05.2007
112/2008 ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby I/73 Ladomírová - Hunkovce rekonštrukcia (DSZ, DÚR, DSP, DP) 1 996 701 0 SSC 10.06.2008
VN-11-18-01-2010.pdf CATA-real, s.r.o., J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín Pranie a čistenie bielizne 1 996 647 233 321 VN SNP RK 18.01.2010 31.12.2013 Predpokl. suma viazaných rozpočt. prostr. do konca r. 2010
065/1.2MP/2010/2010 Obec Gajary, Gajary Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 996 451 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 29.02.2012
0153/2006 Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Bratislava, Tuhovská 5 kúpa Mercedes-Benz E 320 CDI 4M 1 994 064 0 Ministerstvo školstva SR 23.01.2006
249/6350/2007/PPZ-T-2/07 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/18-485 Vranov most 1 992 798 0 SSC 28.05.2007
UIA-28/271 WILLING, a. s., Zvolen Prilba ochranná balistická bez ochranného štítu a s ochranným štítom 1 992 000 0 SEOPMZ/OdV 20.05.2008 28.08.2008
4600000584 UPJŠ P.J.Šafárika Zmluva o poskytovaní služieb (školenia JŠÚ a systému ŠP) 1 991 703 224 613 MF SR 01.04.2009 31.12.2029
99/2009 Datalan a.s. Kúpa zariadení informačno-komunikačných technológií-osobných PC a notebookov 1 991 108 0 UIPŠ 13.11.2009 31.12.2009
Z-187/2006 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/65 a I/50 Žiar nad Hronom, križovatka 1 990 471 0 SSC 03.11.2006
01-1644/04 AXON PRO, spol. s r.o. Dodávka počítačov, tlačiarní a SW 1 989 599 0 ŠGÚDŠ 22.12.2004
0109/05 Chromspec-Slovakia spol. s r. o. Kúpa elementárneho analyzátora CHN 1 989 559 0 ŠGÚDŠ 19.09.2005
V-06/2007 IRES R+M s.r.o., Košice ZoD na spracovanie PD akcie Martin, Sučany - bariérová strelnica 1 989 046 0 SANM Bratislava 08.11.2007 08.04.2009
2007-132 CSAKOM s r.o.,Mikulášov Sad 241,946 34 Bátorove Kosihy kúpna zmluva č.7/2007/multicar fumo 1 976 885 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 07.01.2008 31.01.2008
4600000474 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory a realizácii zmien pre systém Integračnej platformy 1 976 533 139 333 MF SR 16.05.2008 01.01.1970 dod. č. 1 z 8.12.2008, dod. 2 z 23.11.2009
1890/2009 Rempo, s r. o. Rámcová dohoda 1 975 043 178 500 Slovenská pošta, a. s. 24.06.2009 24.06.2013
151/08/2008 TALPÁŠ, s.r.o. Stravovacie služby pre KR PZ Banská Bystrica 1 975 038 0 KR PZ BB 30.06.2012
UVN-26-12/2008 RTA,Voderadská 54 Hrnčiarovce nad parnou ZoD 1 974 675 0 VN 27.03.2008 30.07.2008