Zmluva č. 04670202

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04670202
Dodávateľ:DIMALINE, s.r.o., Babuškova 6, 821 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 08/2002 - etalónový mikromanometer pracujúci na princípe komorového kvapalinového tlakomeru s automaticky riadeným meraním
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 021 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 021 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy