Zmluva č. 11790004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11790004
Dodávateľ:BIKY - Marketing, spol. s r.o., Štúrova ul. č. 1, 010 01 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - výmena časti okien na objekte "H"
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 997 780,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 997 780,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy