Zmluva č. 03570203

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03570203
Dodávateľ:AMEDIS, spol. s r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 2003-10112 - Modulárny iónový chromatograf ICS 2500 DIONEX
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 999 831,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 999 831,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.