Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
050/2001 NOVOSEDLÍK, spol. s r.o. Rekonštrukcia a nadstavba administratívnej budovy v areáli ŠGÚDŠ 21 458 412 0 ŠGÚDŠ 12.07.2001 30.01.2002
SE-15-55/OVO-2010/2010 DITEC Informačný systém registra fyzických osôb - IS RFO 21 181 999 9 474 895 Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 26.02.2012
032/2000 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 20 900 000 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
085/2002 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR 20 895 000 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
910 000T 250 01/09 ŽSR Bratislava Zmluva o dodávke elektriny 25 kV 20 447 600 0 ZSSK 15.06.2009 31.12.2009
158/280/2009 Unimedia, s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava Riadenie a implementácia Operačného programu Doprava, vrátane kľúčovej aktivity zabezpečenia informovanosti verejnosti ako aj súvisiacich služieb, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je priebežné a následné monitorovanie dosahu informačnej kampane. 19 992 830 0 MDPT SR 10.09.2009 31.08.2014
910 000T 030 01/09 ŽSR Bratislava Zmluva o dodávke elektriny 3 kV 19 989 311 0 ZSSK 15.06.2009 31.12.2009
4/2007 KOPOS-BV, spol. s r. o. Rekonštrukcia a dostavba skladových priestorov 19 971 677 0 ŠGÚDŠ 14.06.2007
Z-1237/2008 HASTRA, s.r.o. I/11 Budatín - križovatka-práce. 19 809 882 0 SSC 11.11.2008
A-38-2002 Transkontakt s.r.o. Záväzný návrh kúpnej zmluvy 19 785 855 0 UNB-FNBA
057/1.2MP/2010/2010 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 19 768 385 0 MŽP SR, Bratislava 23.06.2010 31.12.2015
038/1.2MP/2009/2009 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 19 752 360 0 MŽP SR, Bratislava 12.01.2010 31.12.2015
1089/1300/2008 EMIS s.r.o. Zmluva o dielo na modulárne rozšírenie Informačného systému ESID System 19 626 937 0 SSC 25.09.2008
134/PP/2007 ZS Cargo SK a.s. Zmluva na poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu Ročný plán výkonov 2008 Ročný plán výkonov 2009 Ročný plán výkonov 2010 19 617 337 0 ZSSK 21.12.2007 31.12.2010
UIA-26-2286 STRATOS 07, s. r. o., Praha , ČR Vesta nepriestrelná 18 749 283 0 rad pre investície a akvizície MO 06.10.2006 08.12.2006
UIA-2275-2007 MICRONIC, s.r.o., Kysak Prostriedky šifrovej ochrany typ HORNÁD, BARANEC, BARANTEL, VANDA T 18 278 700 0 SEOPMZ/OdKIS 31.10.2007 14.12.2007
44/6431/2007 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. I/72 Hranica krajov - zosuv 17 819 020 0 SSC 08.10.2007
UIA-8129-2007 Beset, spol. s r. o., Bratislava Poskytovanie služieb pre vzájomne vybrané funkcie Rozšíreného mat.manažmentu (XMM) -mySAP ERP 17 773 602 0 SEOPMZ/OdKIS 26.10.2007 18.12.2007
051/1.2MP/2010/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 17 744 061 0 MŽP SR, Bratislava 28.06.2010 31.12.2015
UIA-28/2077 Doplnok 1 SLOVNAFT, a.s. Dodanie palív - benzín 95, letecký petrolej a motorová nafta - zvýšenie objemu predmetu zmôluvy a ceny, zmena termínu plnenia 17 536 215 0 VeLog 21.11.2008 31.12.2008
015/2001 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 17 242 150 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
4600000718 DITEC, a.s. Zmluva o vytvorení, dodávke a implementácii IS CEP 16 826 518 2 240 100 MF SR 17.05.2010 17.04.2016 záruka 24 mesiacov, technické vybavenie 3 roky
4600000040;15/99 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o hospodárení s kolkovými známkami (distribúcia korunových kolkových známok) 16 596 959 0 MF SR 12.03.1999 31.12.2010 dodatok 1-11
159/6231/2007 STRABAG s.r.o. I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia 16 571 442 0 SSC 28.09.2007
049/1.2MP/2010/2010 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 16 425 408 0 MŽP SR, Bratislava 18.06.2010 31.03.2013
UIA-28/2077 SLOVNAFT, a.s. Dodanie palív - benzín 95, letecký petrolej a motorová nafta 15 879 174 0 VeLog 18.06.2008 15.12.2008
132/2003 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 nákup učebníc pre základné a stredné školy 15 714 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
0524/2005 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 nákup učebníc pre základné a stredné školy 15 712 800 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
0561/2005 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 nákup učebníc pre základné a stredné školy 15 652 600 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
0593/2006 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 nákup učebníc pre základné a stredné školy 15 621 000 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006