Zmluva č. 910 000T 030 01/09

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:910 000T 030 01/09
Dodávateľ:ŽSR Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke elektriny 3 kV
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 989 310,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 989 310,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:ZSSK

Prílohy