Zmluva č. 051/1.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:051/1.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 744 061,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17 744 061,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy