Zmluva č. 049/1.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:049/1.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 425 407,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 425 407,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy